Anläggning: Malmö

Fälten som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska, de kan inte utelämnas

Hämtinformation
Önskad hämtdag *
Datum för hämtning av bilen ÅÅÅÅ-MM-DD
Hämtplats:
Hämtadress *
Adress där bilen ska hämtas.
Ex: kungsvägen 60
Om du inte har gatuadress, beskriv var bilen står i fältet Annan beskrivning.
Hämtort postnr/ort *
Postnr och Ort där bilen ska hämtas.
Ex:123 45 Malmö
Annan beskrivning
Annan beskrivning av var bilen ska hämtas.
Ex: Centralstation Malmö
 
Bilinformation
Registreringsnummer *
Bilens registreringsnummer
Ex: HYA591
Kontrollnummer
enligt del 2 av
registreringsbevis
*
Om du har ett nytt registreringsbevis så måste vi ha kontrollnumret (10 siffror) på del 2 (gul) för att kunna skrota bilen.
Del 2 av registreringsbeviset
Utfärdandedatum
av registreringsbevis
*
Datum då det nya (gula) registreringsbeviset är utfärdat.
Format: ÅÅÅÅ-MM-DD
Del 2 av registreringsbeviset
Bilmärke *
Bilmärke
Ex: Mitsubishi
Bilmodell
Bilmodell
Ex: Lancer
Årsmodell
Årsmodell
Ex: 1982
Färg
Bilens färg
Ex: Blå
Antal hjul på bilen *
Antal hjul på bilen.
Behövs för att avgöra hur bilen kan transporteras.
Antal reg.skyltar *
Antal registreringsskyltar på bilen
Nycklar Nej    Ja
Om Ja, var? *
Finns nycklar?
Om ja, beskriv var.
Ex: I handskfack
 
Ägarinformation
Namn *
Ägarens namn
Adress *
Ägarens gatuadress
Postadress *
Ägarens postadress (postnr + ort)
Telefon dagtid *
Ägarens telefonnummer dagtid
E-post
(för bekräftelse)
*
Ägarens e-postadress (ifall bekräftelse på denna beställning ska skickas)
 
Beställarinformation
Samma som ägare ovan
Annan:
Om du är ägare till bilen markerar du "Samma som ägare ovan". Annars fyller du i dina kontaktuppgifter.
 
Utbetalningsinformation
Bank
Här fyller du i namnet på den bank till vilken du vill vi skall skicka betalningen för bilen.
Clearing- & kontonr.
Övrigt
Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar
 

I och med att jag nu skickar hämtningen garanterar jag att bilen är till fullo betald och att det senaste gula registreringsbeviset överlämnas, undertecknat av bilens ägare, till bärgaren.

Bilen skall vara städad annars drar vi av saneringskostnaden på bilpriset.

293 Bilar på


Faktura